Toprak ve Bitki Besleme

Tarla, sera ve laboratuvar çalışmaları ile toprak ve bitki analizlerine dayanarak en ekonomik mahsulü sağlayacak gübre çeşit ve miktarlarının tespiti, kullanılan gübrelerin toprakta yaratabilecekleri özel durumları, toprağın mikro ve makro element statüsünü, kültür bitkilerinin çeşitli gübrelere karşı gösterecekleri tepkiyi inceleyerek, Türkiye topraklarının genel özellikleri ile ilgili verilerin belirlenip yenilenmesi, tarımsal amaçlı toprak, bitki ve gübre analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve yurt genelinde kullanılmasının sağlanması konularında araştırma ve uygulama yapmak, toprak canlıları üzerinde araştırmalar yaparak bunların tarımsal alanlardaki yarayışlılıklarını ortaya koymak, toprak veri tabanını oluşturmak, toprak etüt ve haritalaması yapmak, Bakanlığın projelerine ve komisyonlarına danışmanlık yapmak ve aktif olarak iştirak etmek, toprak kirliliği ve toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği gibi başlıklar altında faaliyetlerini yürütmektedir.​

''