İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji

İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Araştırmaları Çalışma Grubu Görevleri

​*İklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarında meydana getireceği muhtemel değişimlerin belirlenmesi ve uygun adaptasyon stratejilerinin geliştirilmesi,

*Kuraklık ve iklim değişikliğinin tarıma etkilerinin incelenmesi, iklim ve bitki gelişim modelleri ile belirlenmesi,

*Sera gazı bütçesinde tarımın payının belirlenmesine ve tarımdan kaynaklanan sera gazlarının azaltılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesine katkı sağlanması,

*Tarımsal ekolojik bölgeler ve ürünlerin optimum yetişme alanlarına ait çalışmaların yapılması ve haritaların oluşturulması,

*Kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal üretimdeki riskleri azaltmak için toprak neminin korunmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi, izleme ve erken uyarı modellerinin geliştirilmesi,

*Erozyon ve çölleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınması gerekli önlemlerin ortaya konulması,

​*Tarımsal politikaların oluşturulmasına esas olmak üzere, tarımsal ekolojik bölgelerde toprak ve su kaynaklarının korunması ile geliştirilmesi için karar vericilere veri sağlanması.

 

''