Tarım Ekonomisi

Kırsal kalkınma ekonomileri ve sosyo-ekonomik sorunlar, tarımsal yatırımlarda girdi optimizasyonu ve kırsal alandaki toplumlar için mali modeller, toprak-su kaynaklar ve çevre ekonomisi,  tarımsal yatırım projelerinin ekonomik analizi, araştırma yatırımları, ulusal – uluslararası tarım politikası, tarımsal çevre politikası konuları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalkınma planları, master ve stratejik planları ile taraf olduğu uluslararası antlaşmalar dahilinde belirlenen ulusal tarım politikaları konularında araştırmalar yapmaktadır.


''