İdari Birimler

İnsan Kaynakları Birimi

Enstitü'nün tüm personeli (teknik personel, memur, işçi, geçici işçi, hizmet alımı şeklinde çalışan personel) ile ilgili tüm işlemlerden ve takibinin yapılması, Enstitünün personel, kurum tabipliği, satın alma komisyonu, konsolide görevlisi, taşınır mal görevlisi ve ambar yönetici asistanı ile ilgili tüm işlemlerin koordinasyonu birimin sorumluluğundadır. ​

Destek Hizmetleri Birimi

Yardımcı birimlerin ve bu birimde çalışan personelin koordineli çalışmasından, sevk ve idaresinin sağlanması, Enstitünün bütçe, mali işler (maaş ve diğer ödemeler), idari işler (sistem destek, evrak, arşiv, danışma, ulaşım hizmetleri, genel hizmetler vb.), bakım ve onarım gibi teknik hizmetler ile ilgili tüm işlemlerin organizasyonunun yapılması birimin sorumluluğundadır.​

Sosyal İşler Birimi

Enstitü'de çalışan tüm personelin özel günlerinin (düğün, doğum, sünnet, doğum günü vb.), kendilerinin ve 1. derecede yakınlarının hastalıklarının ve vefatlarının takip edilmesinden ve Enstitü Müdürü adına uygun olan ziyaretlerin ve / veya kararlaştırılacak hediyelerin ulaştırılmasından sorumludur. ​

Numune Kabul Kayıt ve Raporlama Birimi

 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda müşteri ile Enstitü arasında geliştirilecek iletişimin bilgilendirmenin ve yönlendirmenin oluşturulmasında; isteklerin kabulünde, kayıtlı hale getirilmesinde ve bağımsız raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesinde yönlendirici birim olarak bağımsızlığı sağlamak üzere oluşturulmuştur.  Numune kabul ve rapor düzenleme birimi tarafından, kabul edilen numunelerde müşteri haklarının korunması adına gizlilik prensibiyle, örneklerin laboratuvarlara yönlendirilmesi sağlanarak, raporlama işlemlerine kadar ara kademelerdeki tüm hazırlıklar kontrol altında tutularak, raporlama ve müşteriye sonucun teslimi ile süreci tamamlanmaktadır.  ​


Sivil Savunma

Sivil Savunma Uzmanı Enstitü’nün sivil savunma ve güvenlik ile ilgili her türlü işlemleri yürütmekten, takibinden ve gerekli önlemlerin zamanında alınması için idareyi bilgilendirmekten sorumludur. 

Döner Sermaye

Döner Sermaye Saymanı biriminde çalışan personelin koordineli çalışmasından, sevk ve idaresinden, İşletmenin tüm hesaplarını düzenlemekten, ödeme evraklarının yapılmasından, İşletmenin yıllık bütçesinin yapılmasından, yapılan bütçe ile ilgili işlemlerin yıl içerisinde takip edilmesinden, üretilen hizmet kalemlerinden elde edilen gelirin tahsil edilmesi ve sistemin çalışması için gerekli olan harcamaların usulüne uygun yapılmasının sağlanmasından sorumludur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda 1.derecede sorumlu ve yetkili Enstitü Müdürüdür. Uzman Enstitü personelinin 5018 sayılı yasa çerçevesinde ilgili eğitimlerinin alınması, sağlık kontrollerinin yaptırılması, Enstitü ana binası ve Enstitüye bağlı diğer birimlerin mevzuat çerçevesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda gerekli önerileri yönetime bildirmekten sorumludur. ​

Ilgaz Dağı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi

Kastamonu-Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan "Kar Hidrolojisi Araştırma ve Eğitim Tesisi" bugüne kadar Enstitü Müdürlüğünüz yetkisinde Hidrolojik Araştırmalar ve Bakanlığımızın eğitim çalışmaları için kullanılmıştır. TAGEM toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmaların yanı sıra özellikle yerli bitki genetik kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma alanları mevcut olduğundan birlikte geliştirilecek projeler yaygın bir etki sağlayacaktır. Bu nedenle tesisin ismi "Ilgaz Dağı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi" olarak değiştirilmiştir.

Eğitim Merkezinin Yeri ve Özellikleri

Enstitümüz Ilgaz Dağı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Araştırma ve Eğitim Merkezi Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde 1850 m. rakımda olup kayak pistine 100 m. mesafede, ana yoldan 1,5 km. içeride kayak merkezindedir. Eğitim merkezimiz 4'ü süit olmak üzere 22 odaya sahiptir ayrıca eğitim merkezimizde 100 kişilik toplantı salonu, 200 kişilik yemek salonu, oturma grupları ve kafeterya bölümü bulunmaktadır. Sportif faaliyetler olarak kayak odası ve kondisyon salonumuz mevcuttur

Araştırma projelerinin yürütülmesinde gerekli olan otomatik meteorolojik ölçüm istasyonu kurulmuş ve araştırma projelerine yönelik anlık meteorolojik veriler alınmaya başlanmıştır.

''