Bitki ve Organik Gübre Laboratuvarı

Gerek gübreleme, gerekse kalite tayini ve bitki besin maddeleri noksanlıklarını belirlemek amacı ile bitki analizlerinden; pH, toplam azot, toplam fosfor, toplam potasyum, toplam kalsiyum, toplam magnezyum, organik madde, toplam demir-bakır-çinko-mangan, toplam kükürt, toplam bor, toplam kadmiyum, toplam krom, toplam kurşun, toplam nikel analizleri yapılmaktadır.

Türkiye de üretilen ve ithal edilen organik gübre, organomineral gübre, organik kaynaklı diğer ürünler, toprak düzenleyicileri vb. organik materyallerde; organik madde, pH, EC, toplam azot, toplam fosfor, toplam potasyum, toplam kalsiyum, toplam bor, toplam kükürt, toplam humik asit, nem, toplam demir, bakır, çinko, mangan, toplam kadmiyum, nikel, krom, kurşun  analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla aşağıdaki analizlerde akredite olmuştur :

Bitki ve Organik Gübre Laboratuvarı Akredite Analizler

1- Toplam Azot Tayini - Dumas Metodu (Bitki ve Organik Gübreler)

2- Toplam Azot Tayini - Kjeldahl Metodu (Bitki ve Organik Gübreler)

3- Amonyum Azotu Tayini (Organik ve Organomineral Gübreler)

4- Nitrat Azotu Tayini (Organik ve Organomineral Gübreler)


''