Toprak Kalite ve Verimlilik Analizleri Laboratuvarı

Laboratuvarımızda çiftçiler tarafından veya araştırma projeleri kapsamında getirilen toprak numunelerinde, verimlilik ve kalite analizleri yapılmaktadır. Bu analizler: Suyla doygunluk ve toprağın bünyesi, toplam tuz, toprak reaksiyonu (pH), kireç (CaCO3), organik madde, bitkiye yarayışlı fosfor, bitkiye yarayışlı potasyum, alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn kapsamları, toplam ağır metaller, toplam azot, değişebilir amonyum azotu, değişebilir nitrat azotu, ekstrakte edilebilir kükürt, kalsiyum, magnezyum, alınabilir bor, aktif  kireç tayini.

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla aşağıdaki analizlerde akredite olmuştur :

Toprak Kalite ve Verimlilik Analizleri Laboratuvarı Akredite Analizler

1- Organik Madde Tayini 

2- Saturasyon Çamurunda pH Tayini 

3- Saturasyon Çamurunda Elektriksel İletkenlik Tayini 

4-Kireç Tayini 

 


''