Kimyasal Gübre Analiz Laboratuvarı

Enstitümüzün kurulduğu tarihten itibaren faaliyette bulunan gübre analiz ve kontrol laboratuvarında Ülkemizde üretilen ve ithal edilen kimyevi gübrelerin kimyasal ve fiziksel analizleri yapılarak standartlara uygunluk dereceleri belirlenmektedir.

Laboratuvarımıza gelen numunelerde yapılan analizler;

  • Fiziksel Analizler:  Nem analizi, elek analizi
  • Kimyasal Analizler: Azot (toplam azot, nitrat azotu, amonyum azotu, üre azotu, biüre) tayini, fosfor (toplam fosfor, suda erir fosfor, nötral amonyum sitratta çözünür fosfor) tayini, potasyum (suda erir potasyum) tayini, toplam ve suda erir olarak; demir,  bakır, çinko, mangan, magnezyum, bor, kalsiyum tayini ile şelat içeren mikroelement gübrelerinde TS EN 13368-1'e göre EDTA, HEDTA, DTPA tayini yapılmaktadır. Analiz sonuçları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının "Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğine" göre değerlendirilmektedir. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan analizler (elek ve rutubet analizleri gibi) TSE Standartlarına veya etiket bilgilerine göre değerlendirilmektedir​

Kimyasal Gübre Analizleri kapsamında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)'dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre  AB-0299-2012 akredite numarasıyla,aşağıdaki analizlerde akredite olmuş, Bakanlığımız bünyesindeki ilk ve tek laboratuvardır.

Kimyasal Gübre Analiz Laboratuvarı Akredite Analizler

1- Amonyom Azotu Tayini 

2- Nitrat Azotu Tayini 

3-Üre Azotu Tayini 

4- Toplam (Amonyum+Nitrat) Azot Tayini 

5- Toplam (Amonyum+Üre) Azot Tayini 

6- Suda Çözünebilen Potasyum Tayini 

7- Ekstrakte Edilmiş Fosfor Tayini 

8- Suda Çözünür Demir Tayini 

9- Suda Çözünür Çinko Tayini


''