Sulama Suyu Kalite Analizleri Laboratuvarı

Enstitümüz su analiz laboratuvarında; sulama suyu  kalitesi analizleri yapılmaktadır.

Yapılan fiziksel ve kimyasal analizler (renk, bulanıklık,pH, elektriksel iletkenlik, katyonlar; sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, anyonlar; karbonat, bikarbonat, klorür, sülfat, bor, sulama suyu sınıfı, bakiye sodyum karbonat, sertlik, organik madde, amonyum, nitrit, nitrat, kurutma kalıntısı, florürv.b.) sonucunda elde edilen değerler, standart değerler ile karşılaştırılmakta ve istenen amaca uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla aşağıdaki analizlerde akredite olmuştur :

Sulama Suyu Kalite Analizleri Laboratuvarı Akredite Analizler

1- pH Tayini

2- İletkenlik Tayini 

3- Kalsiyum ve Magnezyum Toplamının Tayini

4- Sodyum Tayini 

5- Potasyum Tayini 

6- Kalsiyum Tayini 

7- Magnezyum Tayini ''