Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Toprakta çok çeşitli kalite ve kantitede bulunan mikroorganizmalardan patojen olmayan ve toprak verimliliğine katkı sağlayan mikroorganizmaların izolasyonu, teşhisi ve toprağa uygulanabilir hale getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Baklagil bitkilerinin köklerinde nodozite yaparak havanın serbest azotunu fikse eden adeta bir fabrika gibi çalışarak bitkinin azotlu gübre ihtiyacını doğal yolla karşılayarak azotlu gübre kullanımından tasarruf sağlayan ve kimyasal gübrelerin yaratabileceği kirliliği önleyen mikrobiyal gübre olarak Rhizobium bakteri kültürleri üretilmekte ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bu kültürlerin hazırlanmasında kullanılan gen kaynaklarının muhafazası için izolasyon,  gençleştirme, çoğaltma ve kalite kontrolleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre 09 Ekim 2014 tarihinde AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla Rhizobium tespiti analizinden TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu)'tan akredite olmuştur.

Doku Kültürü Ünitesi :

Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, doku (eksplant), hücre (kallus, meristematik hücreler, süspansiyon) veya organ ( kök, apikal meristem) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesidir.

Enstitümüzde doku kültür ünitesi; laboratuvar ve bitki büyütme odasından oluşmaktadır. Doku kültür ünitesi in vitro çalışmaların yapılabilmesi amacıyla uygun besi ortamında doku kültürü ile yetiştirilen bitkilerin köklerinde mikoriza sporlarının saf halde çoğaltılması projesi kapsamında oluşturulmuştur. ​

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla aşağıdaki analizlerde akredite olmuştur :

Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuvarı Akredite Analizler

1- Rhizobium Tespiti (Biyolojik Gübreler)


''