Sulama,Toprak Fiziği ve Tuzluluk Laboratuvarı

Verimlilik, sulama ve drenaj çalışmalarının temelini teşkil eden analizleri yaparak, bitkisel üretimin yapılabilmesi için toprağın fiziksel özelliklerinin uygunluğu araştırılmaktadır.

Bu laboratuvarda yapılan analizler; bünye, tarla kapasitesi, solma noktası, hidrolik iletkenlik, hacim ağırlığı, özgül ağırlık, agregasyon, strüktür stabilite indeksleri, saturasyon yüzdesi, toprak reaksiyonu (pH), toprak ekstraktında elektriksel iletkenlik (EC) tayini, topraklarda suda çözünen anyon ve katyonlar; karbonat, bikarbonat, sülfat, klorür, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum analizleri, katyon değişim kapasitesi (KDK), değişebilir katyonlar; sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum analizleri ve bor analizi  yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre 09 Ekim 2014 tarihinde AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla aşağıdaki analizlerde akredite olmuştur :

Sulama, Toprak Fiziği ve Tuzluluk Laboratuvarı Akredite Analizler

1- Suyla Doygunluk Tayini (Toprak)

2- Toprak Ekstraktında pH Tayini (Toprak)

3- Toprak Ekstraktında Elektriksel iletkenlik Tayini (Toprak)

4- Saturasyon Ekstraktında Karbonat Tayini (Toprak)

5- Saturasyon Ekstraktında Bikarbonat Tayini (Toprak)

6- Toplam Tuz Tayini (Toprak)


''