Tübitak projeleri

​TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜBİTAK PROJELERİ

​​ ​​​​​ ​ ​ ​ ​
Sıra No.

 

Bölümü

 

Proje Adı

 

Süresi

 

Proje Yürütücüleri

Destek Veren KuruluşAçıklamalar
1

Tarımsal Sulama Ve Arazi Islahı Bölümü

Kayısı Bahçelerinde Yabancı Otlara Karşı Herbisitlere Alternatif Mücadele Yöntemlerinden Alevleme ve Örtücü Bitkilerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması2013-2015Zeynep DEMİR

TÜBİTAK

1001

Araştırma devam etmektedir.
2

Tarımsal Sulama Ve Arazi Islahı Bölümü

Bazı Enerji Bitkilerinin Farklı Marjinal Deneme Alanlarında Denenerek Adaptabilite, Biyokütle Üretimi İle Biyokatı Potansiyellerinin Belirlenmesi 2013-2016

Yrd. Doç. Dr. Ferit KOCAÇINAR (Sütçü İmam Üniv.)

Dr. Aynur ÖZBAHÇE

TÜBİTAKAraştırma devam etmektedir.
3

Bitki Besleme Ve Toprak Bölümü

 

Sanayi, Çiftçi ve Tüketici İstekleri Doğrultusunda Yerli Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Hat ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi2013-2016

(TARM)

​​​​Dr. Mehmet KEÇECİ

TÜBİTAK

1003

Araştırma devam etmektedir.
4

Bitki Besleme Ve Toprak Bölümü

 

Kavak Türleri İle Topraktaki Bor Kirliliğinin Biyoarıtım ve Bitkideki Bor Toleransının Genetik Temelinin Araştırılması2014-2016

Dr. Kubilay YILDIRIM(GOP Üniv.)

Dilek KAYA ÖZDOĞAN

Teoman KAHRAMAN

Doç. Dr. İskender PARMAKSIZ

TÜBİTAK

3501

Araştırma devam etmektedir.
5Tarımsal Mekanizasyon Ve Bilişim Teknolojileri BölümüFarklı Topoğrafik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları ve Toprak Oluşumu2014-2017

Doç. Dr. Orhan DENGİZ

(OMU Üniv.)

Dr. Tülay TUNÇAY

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAĞLAM

TUBİTAK

1001

Araştırma devam etmektedir.

 

''