25.12.2017 / Gösterim Sayısı : 3356

2018 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuru Bilgileri

​Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki staj takvimini dikkate almaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Staj Uygulama Takvimi

Takvim Dönemi Faaliyet Konusu

18.12.2017-05.01.2018

2018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi

02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)

Staj başvurularının alınması.

02.05.2018 - 11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

02.07.2018 – 30.07.2018

2019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

24.09.2018-08.10.2018

2018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

 

Staj Dallarına Ait Bilgiler

​No ​Talep ​Staj Dalı
​22​1​Bahçe Bitkileri
​46​8​Bitki Koruma
​355​1​Tarım Ekonomisi
​358​2​Tarımsal Biyoteknoloji
​363​15​Tarla Bitkileri
​373​2​Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
​376​1​Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
​Toplam​30

 

  • Şubat ayında staj yapacak öğrenciler için başvuruların alınması, değerlendirmesi ve sözleşme imzalanması Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.
  • Başvurular kurumumuza bizzat yapılacak olup Faks, Posta vb. yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 3 adet vesikalık fotoğraf
4. Öğrenci Belgesi

''