Enstitü Müdürlüğüne Doğrudan Bağlı Birimler ve Birim Personeli

Araştırma Komitesi

Enstitüde görevli bütün yüksek lisans mühendislerdir.

Döner Sermaye Saymanlığı

Sayman H. Ferruh SEYHAN; Muhasebe Yetkilisi
Elektrik Teknikeri Hamza SARIKAYA; Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Tarım Hizmetleri İşçisi Sami BAĞCI; Muhasebe Görevlisi

İç Kontrol Sorumlusu

Bilgisayar Müh. Adnan AKCAN; İç Kontrol Sorumlusu

Kalite Yönetim Sorumlusu

Zir. Yük. Müh. Merve GÜZEL; Kalite Yönetitim Sorumlusu

Sivil Savunma Sorumlusu

Laborant Levent GÜLHAN; Sivil Savunma Sorumlusu

Sekreterlik

Tarım Hizmetleri İşçisi Nezahat MİLYON; Sekreter, santral memuru

''