9.2.2018 / Gösterim Sayısı : 194

Eco-Friendly For Future projesi tanıtım toplantısı Bilecik’te yapıldı.

Proje uygulayıcısı ve koordinatörü olan Bilecik İl Müdürlüğünün yerel ortakları Bilecik Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olup projede Sloven Ziraat ve Ormancılık Enstitüsü (Slovenya), Granada Tarım Çiftçileri Birliği (İspanya), Centro Operasyonel ve Teknoloji Merkezi COTR (Portekiz), Tarım Bakanlığı Tarımsal Danışmanlık Merkezi (Hırvatistan)de yabancı ortak olarak yer almaktadırlar. Bütçesi 149.097 € olan proje, Mesleki Eğitim Programı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar programı içinde yürütülmektedir.

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Eco Friendly Farming For Future" "Gelecek İçin Çevre Dostu Tarım" projesi lansmanı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlendi. 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen projenin başlangıç toplantısına Enstitümüz proje ekibi olan Gülşah ÜĞLÜ, Dr. Erdinç UYSAL ve Dr. Barış ALBAYRAK katıldı. Kurumumuzun Yerel ortak olarak yer aldığı projede ortak sorunların tespit edileceği, çözümlerin üretileceği, çiftçi ve teknik personel eğitimi konusunda kullanılmak üzere ortak müfredat ve eğitim modülü oluşturulacaktır.

''