Analiz Fiyatları

Toprak örnekleri Enstitümüze gönderilirken/getirilirken aşağıdaki bilgi formunun doldurulması ve belirtilen banka hesabına gerekli tutarın yatırılması gerekmektedir.

NOT:

Yatırılan ücretin faturalandırılabilinmesi için fatura bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Analizi yaptıran şahıs ise adres ve vatandaşlık numarası; kurum ise adres, vergi dairesi ve vergi numarası dekontta veya bilgi formunda belirtilmelidir.

BANKA HESAP NUMARAMIZ: Ziraat Bankası, Yalova Şubesi- IBAN TR52 0001 0004 0431 2378 7350 01                                                      

İLETİŞİM: dsermaye@yalovabahce.gov.tr

TOPRAK ANALİZİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYIN​​


TOPRAK ve SU KAYNAKLARI LABORATUVARI ANALİZ​LERİ

​ANALİZ

FİYAT

​SULAMA SUYU ANALİZLERİ

pH                                                                                           18,00  
Elektriksel İletkenlik18,00  
Sodyum (Na)22,00
Potasyum (K)22,00
Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)34,00
Kalsiyum (Ca)22,00
Magnezyum (Mg)22,00
Karbonat (CO3)22,00
Bikarbonat (HCO3)22,00
Klorür (Cl)22,00
​Sülfat39,00​
​Bor​29,00
Fe, Cu, Zn, Mn (ilave her element için 25 TL)76,00
Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)120,00

​TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ

Bünye (Saturasyon)26,00  
Tuzluluk                                                                                                            26,00  
pH 26,00  
Kireç 24,00  
Toplam Azot                    89,00  
Organik Madde43,00  
Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn) ( ilave her element için 20TL)80,00  
Alınabilir Bor (B)73,00  
Standart Toprak Verimlilik  Analizi   Paket 1 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde)58,00  
Standart Toprak Verimlilik  Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)84,00  
Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 136,00  
Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 156,00  

​TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ:      

Bünye (Bouyocus Metodu)47,00  

​BİTKİ  YAPRAK ANALİZLERİ

Standart Yaprak Analizi:Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu  (İlave her element için 20 TL)       90,00  

​ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ      ​

Toplam Azot                    86,00  
Toplam Fosfor (P)112,00  
Toplam, K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu (İlave her element için 20 TL)112,00  
Toplam Bor (B)112,00  
pH26,00  
Elektriksel İletkenlik26,00  
Nem26,00  
Yanma Kaybı60,00  
Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, pH, EC, Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu)325,00  

​​​
BİTKİ KORUMA LABORATUVAR ANALİZLERİ (İTHALATTA KDV DAHİL, İHRACATTA KDV İSTİNADIR) ​​ ​

​​ANALİZ

​FİYAT​

Dış Karantina Analizleri(İhracat-İthalat)(Her bir numune için) 440,00 TL
Nematod Analizleri(Her bir numune için) 90,00 TL

İç Karantina ve Sertifikasyon Amaçlı(Nematod,Bakteri,*virüs,Fungus)

*Herbir virüs bir etmen olarak kabul edilir.

 

 

 

 

4 etmenden sonra ilave her bir virüs etmen için

(Her bir numune için) 165,00 TL2 etmene kadar

(Her bir numune için) 285,00 TL 3 etmene kadar

(Her bir numune için) 440,00 TL 4 etmene kadar


50,00 TL

 

İç Karantina ve Sertifikasyon Amaç Analizler(Her bir numune için) 200,00 TL

 

 ANALİZ VE BENZERİ HİZMETLERE AİT FİYATLAR​

​ANALİZ ve HİZMET

​​FİYATI (KDV Dahil)​​

Eğitim/Seminer Katılım Belgesi Ücreti (HİEBİS sisteminden katılan Bakanlık Personeli Hariç)50,00 TL/kişi
Meyve Kalite Analizi (Hasat Sonrası Bl)160,00 TL/adet
Meyve Sertliği Analizi (Hasat Sonrası Bl.)150 TL/adet
Badem Tohum Katlaması 50,00 TL/kasa
Bahçe Kontrolü ve Teknik Rapor500,00 TL/adet
Laboratuvarda Uygulamalı Eğitim 150,00 TL/kişi/gün
Doku Kültürü Uygulamalı Eğitim (HİEBİS sistemi hariç)300,00 TL/kişi
Program dışı Teorik ve Uygulamalı Eğitim80,00 TL/kişi
Tohumluk Misel Analizi50,00 TL/adet
Tohumluk Misel Üretimi (Kayın Mantarı ve diğerleri)5,00 TL/kg
Bitki Sağlığı ile ilgili Üretici Örneği Laboratuvar Analiz Ücreti70,00 TL/adet
Fizibilite Raporu (Teknik ve Mali Yapılabilirlik)750,00 TL/adet
Tohum Çimlenme Analizi130,00 TL/adet
Çimlenme ve Vigor Analizi200,00 TL/adet​
''