Süs Bitkileri


           Süs Bitkileri Bölümünde, yapılan araştırmalar, demonstrasyonlar ve yeni teknikler ile Türkiye süs bitkileri sektörüne önemli katkılarda bulunmuştur. Bölüm, ilk yıllarda yabancı uzmanlarla Türkiye de kesme çiçek yetiştiriciliğinin nasıl olması gerektiğini, özellikle kesme çiçekler konusunda yeni tür ve çeşitlerin yetiştirme tekniklerindeki yeni gelişmeleri, çeşitli yollardan üreticilere aktararak önemli hizmetler yapmıştır.

          1990'lı yıllardan itibaren çoğaltılması sorunlu olan ve doğadan sökülerek ihraç edilen Doğal Çiçek Soğanlarından (Geofit) Leucojum spp (Göl Soğanı), Fritillaria spp (Adıyaman Lalesi), Galanthus spp (Kardelen), Cyclamen spp türlerinde çoğaltma teknikleri konularında çalışmalara başlanmış ve yapılan denemelerle üretim ve yetiştirme teknikleri konularında çözümler üretilmiştir.

          1991 yılında ülkemizde ilk kez bölümümüzde süs bitkilerinden gülde ıslah çalışması başlatılmıştır. Ülke ekonomisi için süs materyali olmaktan çıkıp, ithalat ve ihracata konu olan süs bitkileri sektöründe, ülkemiz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile maksimum fayda sağlamak amaçlı araştırmalar yaparak, bu sektörün kendi dinamiklerimiz ile büyüyüp genişleyerek, ülke ekonomisine olan katkısının artırılmasına katkı sağlamak bölümümüzün ana hedefleri arasındadır. Doğal kaynakları sürdürülebilir kullanımı kapsamında, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan ülkesel çaplı projelerin sonucunda Enstitümüz bünyesinde hizmet veren "Türkiye Geofit Merkezi" kurulmuştur.

          Ülkesel bazda veri toplama ve değerlendirme, Bakanlık politikaları kapsamında ıslah ve adaptasyon çalışmaları yapma, ıslah çalışmaları için altyapı ve gen havuzları oluşturma, muhafaza etme ve geliştirme, Türkiye için yeni çeşitlerin üretim ve yetiştirme paketlerini hazırlama ve üreticiye aktarma, çalışma konularında üreticilerin karşılaştığı problemler konusunda araştırmalar yapma ve çözüm üretme, konusu ile ilgili eğitim ve yayın çalışmaları yapma temel sorumluluklarındandır.
''