Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

       Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tıbbi amaçlı kullanılan etken maddesi ile uçucu yağ kalitesi ve miktarı yüksek standartlara uygun tıbbi ve aromatik bitkilerde öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Islah ve yetiştirme tekniği konularında araştırma çalışmalarının yanında üretim faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Bölümümüz, tıbbi ve aromatik bitkilerde uçucu yağ miktar ve kompozisyonunun belirlenmesi konusundaki çalışmaları yan ısıra, verim ve kalite çalışmalarının yapıldığı laboratuvar ve bitkisel yağ çıkarma tesisleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

         Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü ayrıca ülkemizde ıslah edilen veya yurtdışından getirilen tıbbi ve aromatik bitki tür ve çeşitlerinin verim ve kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik kültürel işlemler, bitki fizyolojisi ve üretim teknikleri üzerine araştırma programları yürütebilecek altyapı ve teknik donanıma sahiptir. Yetiştirme teknikleri konularında çalışan tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü, çalışmalara ait teorik bilgileri, düzenlemiş olduğu kurs seminer gibi eğitim programları ile Bakanlık yayım elemanları ve üreticilere aktarmaktadır.

        Bölümde yürütülen projelerle farmokognazi ve kozmatoloji ana bilim dallarının talepleri doğrultusunda üniversite / özel sektör ile işbirliği halinde yeni bitkisel ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Diğer taraftan baharat sanayinde kullanılan bitkilerde standartlara uygun seleksiyon ve adaptasyon çalışmaları da yürütülmektedir.

          Bölümde; kekik, ekinezya, mayıs papatyası, adaçayı, limonotu, konyak, şekerotu, oğulotu ve lavanta gibi türler üzerinde araştırma çalışmaları yürütülmektedir.​

''