Tarım Ekonomisi

           Tarım Ekonomisi Bölümünün amacı; ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak Enstitünün çalışma konularında; mikro ve makro düzeyde ekonomik, sosyal, politik ve çevresel problemlerine ve gelişme trendine ilişkin araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve üretilen yararlı bilgileri yaymaktır.

           Çalışma konuları içerisinde, üretim ekonomi ve politikası, çevre ekonomi ve politikası, doğal kaynak ekonomi-politiği, kırsal ekonomiler, gıda ekonomi-politiği, tarımsal sistemler, pazarlama, uluslararası tarım politikaları vb konular yer almaktadır.

           Ürün düzeyinde yapılan çalışmalarda ulusal ve uluslararası üretim, tüketim ve ticaret değerleri ile üretim teknikleri, girdi kullanım düzeyleri, gelir-gider durumları ve üretim maliyetleri ortaya konmaktadır. Ürünlerin arz-talep durumları, yıllık fiyat değişimleri ile üreticinin sorunları saptanan araştırmalarda tarımla uğraşan nüfusa ait sosyal ve kültürel veriler de elde edilmektedir.

           ​Çiftçi bazında üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve optimum girdi kullanım düzeyinin türler ve ürün grupları bazında belirlenmesi ve güncellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Tarımsal sektörlere yönelik araştırma çalışmalarının yapılması, Enstitüde yürütülmekte olan çeşitli ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmalarında ortaya konulan bilgi ve teknolojinin mali açıdan incelenmesi ve araştırma sonucunun getireceği mali yük ile birlikte faydalanıcılara sunulması amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası sahada tarım politikası ve pazarlama konusunda ortaya çıkan yeni yaklaşımların ülkemiz tarımı açısından incelenmesi, ülke genelinde çıkarılması düşünülen tarımsal destekleme ve mevzuata yönelik araştırma çalışmalarının yapılması ve karar vericilere sunulması kapsamında araştırma projeleri yürütülmektedir.​''