Analiz Fiyatları


Banka Hesap Numaramız:

Ziraat Bankası, Yalova Şubesi IBAN TR52 0001 0004 0431 2378 7350 01 

Önemli!

Yatırılan ücretin faturalandırılabilinmesi için fatura bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Talep gösteren şahıs ise: adres ve vatandaşlık numarası; 
  • Kurum ise: adres, vergi dairesi ve vergi numarası dekontta veya bilgi formunda belirtilmelidir.

İletişim

Döner sermaye eposta: dsermaye@yalovabahce.gov.tr

Zirai Karantina Ve Zirai Mücadele Analizleri (2018 Fiyatları)

Bitki Koruma Laboratuvar Analizleri  (İthalatta KDV Dahil, İhracatta KDV İstisnadır)Genel AçıklamaBirim Fiyat
Karantina Analizleri (İhracat, İthalat)Her bir numune için687,00
Karantina Nematod Analizi(İç ve dış karantina)Her bir numune için138,00
İç Karantina ve Sertifikasyon Amaçlı Nematod, Bakteri, Virüs ve Fungus Analizleri (Her bir numune için)2 Etmene kadar264,00
 3 Etmen390,00
4 Etmen ve üzeri516,00
Bitki Koruma Ürünleri Deneme Denetlemesi 470,00
Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmesi Bitki Koruma Kliniği Birim Fiyat Listesi ​  
Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot Teşhisi
Birim Fiyat
Hastalık, zararlı ve yabancı ot yönünden makroskopik teşhis
189,00
Kültüre alınarak mikroskobik Teşhis
224,00
Topraktan hastalık teşhisi
315,00
Tohumda yabancı ot teşhisi
224,00
Serolojik yöntemler ile her bir örnekte yapılan ilk analiz (Aynı örnekte gerçekleştirilen sonraki her bir analiz için 50 TL ilave edilir) (Virüs, bakteri ve fungus)
150
Moleküler yöntemler ile her bir örnekte yapılan ilk analiz (Aynı örnekte gerçekleştirilen sonraki her bir analiz için 100 TL ilave edilir) (Virüs, bakteri, fungus ve zararlı)
250,00
Nematod analizi
138,00


Toprak analizleri ve Benzeri Hizmetler

Toprak örnekleri Enstitümüze gönderilirken/getirilirken aşağıdaki bilgi formunun doldurulması ve belirtilen banka hesabına gerekli tutarın yatırılması gerekmektedir.

Toprak Analiz Bilgi Formu​​

​Fiyatlar

2018 YILI

FİYATI (KDV Dahil)

Eğitim/Seminer Katılım Belgesi Ücreti (HİEBİS sisteminden katılan Bakanlık Personeli Hariç)50,00 TL/kişi
Meyve Kalite Analizi (Hasat Sonrası Bl)160,00 TL/adet
Meyve Sertliği Analizi (Hasat Sonrası Bl.)150 TL/adet
Deneme – Denetleme (Hasat Sonrası Bl.)350 TL/adet
Hasat Sonrası Raporlama(fizyolojik hastalık vb) (Hasat Sonrası Bl)350 TL/adet
Bahçe Kontrolü ve Teknik Rapor750,00 TL/adet
Laboratuvarda Uygulamalı Eğitim 150,00 TL/kişi/gün
Doku Kültürü Uygulamalı Eğitim (HİEBİS sistemi hariç)350,00 TL/kişi
Tohumluk Misel Analizi75,00 TL/adet
Tohumluk Misel Üretimi (Kayın Mantarı ve diğerleri)6,00 TL/kg
Fizibilite Raporu (Teknik ve Mali Yapılabilirlik)850,00 TL/adet


''