Vizyon-Misyon

Misyonumuz

Yüksek kalitede ve ülke ihtiyaçlarına cevap veren tarımsal araştırmaları sonuçlandırmak suretiyle, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve çevre yönünden faydalar sağlamak.

Vizyonumuz

 • Ülkenin ihtiyacı olan  tarımsal teknolojiyi ülke içinde geliştirmek,
 • Uluslararası boyutta rekabetçi bir Ar-Ge sistemi oluşturmak,
 • Kırsal nüfusun yaşam kalitesini yükseltmek,
 • Tarımsal politika üretmek,

İlkelerimiz  (Araştırma Stratejisi)

 •  Hedef kitlenin taleplerini dikkate alır.
 • Tarım sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olur.
 • AR-GE kapasitesini geliştirmek için gayret sarf eder.
 • Araştırma faaliyetlerini katılımı teşvik eder.
 • Çok katılımlı ve çok disiplinli problem odaklı projelere öncelik verilmesini sağlar.
 • Araştırma veri tabanını geliştirir ve projeleri düzenli olarak izler ve değerlendirir.
 • Araştırma sonuçlarının kullanıcılara transferini gerçekleştirir. 

Bölgesel Görev Alanı: Ülkenin tamamı,

Görev Konuları:

Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, bitki sağlığı, toprak su kaynakları;

Enstitü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda projeler yürütmektedir. Diğer tarımsal konularda da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Araştırma – geliştirme, üretim, eğitim ve yayım hizmetlerinin ülke düzeyinde yürütülmesi sorumluluğunu taşımaktadır. Bu kapsamda İl – İlçe Tarım Müdürlükleri, Üniversitelerin ilgili Fakülte ve Bölümleri, Üretici Örgütleri, Özel Sektör ve diğer kuruluşlarla da işbirliği yapılmaktadır.

Araştırma – geliştirme, üretim, eğitim ve yayım hizmetlerinin ülke düzeyinde yürütülmesi sorumluluğunu taşımaktadır. Bu kapsamda İl–İlçe Tarım Müdürlükleri, Üniversitelerin ilgili Fakülte ve Bölümleri, TÜBİTAK, Üretici Birlikleri, Özel Sektör ve diğer kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır. Bağ-bahçe tür ve çeşitlerinin zenginliği ve farklı disiplinlerde çözüm bekleyen sorunlarının fazlalığı nedeniyle Enstitünün çalışma konuları dağılma göstermiştir.​

''