Sebzecilik

          Sebzecilik Bölümünün temel görevi, farklı sebze/mantar türlerinde, ıslah ve yetiştirme tekniklerine yönelik olarak araştırma ve geliştirme projeleri tanımlamak, uygulamak ve sonuçlandırmak, ilgili konularda raporlar oluşturmak, disiplinler arası Ar-Ge projelerinde ihtiyaç duyulan bölüm ile ilgili çalışmaları yapmaktır. Bu anlamda açıkta üretilen tüm sebze türleri ile doğal mantarların da dahil olduğu mantar türleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte, çeşit geliştirme başta olmak üzere organik sebze yetiştiriciliği ve diğer yetiştiricilik teknikleri konularında yeni bilgi üretmek, bölümün görevleri arasında yer almaktadır.

          Şimdiye kadar melezleme ve seleksiyon ıslahı ile Bölüm tarafından farklı türlerde 33 çeşit geliştirilmiş ve Enstitü adına tescil edilmiştir.

          Bölüm tarafından yukarıda bahsedilen konulara ilave olarak aşağıdaki iş ve işlemler de yürütülmektedir;


 

  • Sebze/mantar konusunda değişen ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara yönelik strateji geliştirme konusunda çalışmalar yapmak, disiplinler arası işbirliği yapmak
  • Enstitümüzce ıslah edilmiş sebze/mantar türlerinin, çeşit özeliklerini koruyarak, devamlılığını sağlamak
  • Enstitümüzce ıslah edilmiş sebze tür ve çeşitlerinden, anaç kademede tohum üretimini Üretim ve İşletme Bölümü ile birlikte yaparak, plan dâhilinde ilgili tohumculuk firmalarına tedarikini sağlamak,
  • Ar-Ge alanlarının periyodik kontrollerini ve toprağın bitki besin maddesi ve hastalık yönünden analizlerinin takibini yapmak,
  • Gelen talepler veya yürütülen projeler çerçevesinde sebze/mantar konusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek
  • Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.​


''