Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Mekanizasyon


          Bölüm, Islah çalışmaları sonunda seçilen, geliştirilen ve üretime uygun bulunan bağ, meyve, sebze ve süs bitkilerinde tür ve çeşitlerin depolanma potansiyellerinin saptanmasına ve mekanizasyona yönelik araştırma programları yürütmektedir. Ürünlerde uygulanan kültürel işlemlerin kalite ve depolamaya etkileri, ürünlerin olgunluk standartları, tür ve çeşitler için en uygun olgunluk parametreleri, depolama öncesi ve sonrası uygulamaların muhafaza süresi ve kalite kaybına etkisi değerlendirilmektedir.

          Ürünlerin depolanmasında önemli kayıplara neden olan fizyolojik bozulmalar, hastalık ve zararlılardan ileri gelen çürümelerin önlenmesi konularında diğer disiplin dalları ile ortak çalışmalar yaparak kayıpların azaltılmasına çalışmaktadır.

          Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, toprak işleme sistemleri ve hasat makineleri konularında araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

          ​Soğuk depolamada yeni teknolojilerin Türkiye'ye uygunluğu ve ülke koşullarında uygulanabilirliği üzerinde çalışmalar yapan bölüm, ürün düzeyinde modifiye ve kontrollü atmosferde muhafaza, hava ve mekanik soğutmalı depolama, özel fumigasyon ve olgunlaştırma tekniklerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Yukarıda özetlenmeye çalışan konularda elde edilen bilgiler, deneme ve demonstrasyonlarla, üreticilere tanıtılmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.​''