Toprak ve Su Kaynakları


    Toprak ve Su Kaynakları Bölümünün üç temel sorumluluğu bulunmaktadır:

 • Toprak ve su kaynakları konusunda Enstitünün çalışma konuları kapsamında uygulamalı araştırma projeleri yapmak
  • Meyve, sebze, süs ve tıbbi bitkilerinde gerekli gübre miktarlarının belirlenmesi, uygulama yöntemleri ve uygulama miktarları
  • Topraksız kültür, farklı inorganik materyallerin kullanım olanakları
  • Toprak ve su kaynaklarının optimum kullanımı, meyve, sebze, süs ve tıbbi bitkilerin su tüketim,, su-verim ilişkisi
  • Aşırı gübre kullanımı, toprak ve sularda toksisite problemi, arıtılmış atıksu kullanımı
  • Farklı atık ve artıklardan kompost yapım teknikleri
 • Teknik personel ve çiftçi eğitimleri vermek
 • Analizler yapmak

         İlimizde ve bölge illerde bulunan üreticilere hizmet veren bölümümüz, toprak analiz laboratuvarında; ph, tuz, kireç, bünye, katyon değişim kapasitesi, organik madde, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, mangan, çinko, bakır, bor analizlerini, bitki analiz laboratuvarında ise azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, mangan, çinko, bakır, bor analizlerini yapmaktadır. Bunun yanında sulama sularında ve torf, kompost gibi organik materyallerde de analizler yapılmaktadır.​

''