Faaliyetlerimiz

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, görevleri itibarı ile farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin ana bileşenini AR-GE çalışmaları oluşturmaktadır.Enstitünün araştırma alanları aşağıdaki konularda ıslah, yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı, bitki besleme, gıda teknolojisi, hasat sonrası fizyolojisi, tarım ekonomisi ve mekanizasyon çalışmalarını kapsamaktadır;

  • Meyvecilik,
  • Sebzecilik ve Mantarcılık
  •  Süs Bitkileri ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  •   Bitki Sağlığı
  •   Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Mekanizasyon
  •  Gıda Teknolojileri
  •  Tarım Ekonomisi
  •  Toprak ve Su Kaynakları
  •  Üretim ve İşletme
   AR-GE faaliyetleri sonucu elde edilen bilgi, teknik ve teknolojinin yayım ve yayınlanmasında farklı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Araştırma sonuç raporları, Bahçe dergisi, eğitim faaliyetleri, fide-fidan-tohum üretim ve satışı ile ulusal ve uluslararası çeşitli organizasyonlar bu faaliyetlerden bir kısmını oluşturmaktadır.

​    Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, Genetik Kaynak Muhafazası, laboratuar ve analiz hizmetleri, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan raporların hazırlanması da Enstitünün temel çalışmaları içinde yer almaktadır.​

''