Üretim

  Temel ve uygulamalı araştırma projeleri dışında, üzerinde çalışılan bahçe bitkileri tür ve çeşitlerinde, elit ve orijinal kademede sebze ve çiçek tohumları, aşılı meyve fidanları, aşı kalemleri, köklü çelik, sebze-meyve ve çiçek fideleri üretimi gerçekleştirilerek; Bakanlık bünyesindeki diğer kuruluşlara, araştırma veya damızlık materyali olarak dağıtılması, üreticilerin veya üretici kuruluşların materyal isteklerinin karşılanması sağlanmaktadır.

  Araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda elde edilen veya seçilen yeni tür ve çeşitlerin üreticiler düzeyinde yayılmasına olanak sağlayacak üretim materyallerinin (tohum, fide, fidan, aşı gözü veya kalemi vb.) üretilmelerine ve stoklardan karşılanmasına çalışılmaktadır.

  Ayrıca, orijinal kademede tohumluk ve sertifikalı fidan üretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

  ​Yurtiçi ve yurtdışından sağlanan ve yayılmasında yarar görülen tür ve çeşitlerin üretici düzeyinde çoğaltılmasına olanak sağlayacak meyve anaçları, meyve tohumları, amerikan asma anacı, aşı gözü ve aşı kalemleri talepleri karşılanmaktadır. 

''