Laboratuvarlarımız

Biyoteknoloji Loboratuvarı
Biyoteknoloji laboratuvarımızda genetik çalışmaları yürütebilmek için gerekli olan temel cihazlar mevcuttur. Islah çalışmaları sonucu kazanılan çeşitlere ait genetik haritalaması yapılmakta, yeni çeşit ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Mevcut şartlarda farklı bitki türlerinden DNA izolasyonu ve moleküler markörler ile kimlik tanımlaması yapılmaktadır. 

Doku Kültütü Laboratuvarı
Sağlıklı üretim materyalinin elde edilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı laboratuvarda, özel sektöre doku kültürü konusunda uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Hasat Sonrası Fizyolojileri Laboratuvar

Bölüm laboratuvarında üretici, soğuk hava deposu firmaları, ihracatçı firmalar ve diğer talepler doğrultusunda araştırma çalışmalarının dışında ayrıca, meyve kalite (meyve sertliği, TSÇKM, etilen üretimi vb.), şeker, fenolik madde vb analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda GC (Gaz Kromatografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) aletleri mevcuttur. 

Gıda Teknolojisi Laboratuvarı
Bölüm laboratuvarında toplam kuru madde, kül, toplam asitlik gibi analizlerin yanında, meyve ve sebzelerin besin değerleri ile ilgili olarak vitamin C, antosiyanin, tanen, fenolik bileşenlere ait analizler de yapılmaktadır. Söz konusu analizler Ar-Ge faaliyetleri için yapıldığı gibi, talep olması durumunda özel sektör için de yapılabilmektedir. 

Bitki Besleme Laboratuvarı
Bölümde yürütülen araştırma çalışmalarının yanı sıra, bölgesel ve ülkesel düzeyde araştırma ve üreticilere ait toprak, bitki, sulama suyu ve organik materyallerde farklı analizler yapılmakta, gübreleme önerilerinde bulunulmaktadır. 

Bitki Koruma Laboratuvarı
Bitki Sağlığı Bölümünde Mikoloji, Entomoloji, Nematoloji, Herboloji, Viroloji, Bakteriyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Üretici ve tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan gelen hastalık ve zararlı ile bulaşık materyallerin makroskobik ve mikroskopik analizleri yapılarak ve teşhis sonuçları ve çözüm önerileri rapor halinde sunulmaktadır. 

Herbaryum
TÜBİTAK destekli yürütülen "Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması-I" projesi kapsamında oluşturulan 50.000 örnek kapasiteli ve son teknoloji kullanılarak tesis edilen Herbaryum, ihtiyaç duyanların hizmetine açılmıştır. 

Meyvecilik Laboratuvarı
Bölüm laboratuvarında pomolojik analizler, stres fizyolojisi (kuraklık) çalışmaları, soğuğa dayanım testlemeleri, melezleme ıslahı çalışmalarında kullanılan çiçek tozu canlılık ve çimlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Sebzecilik Laboratuvarı
Sebze ıslahı ve yetiştirme tekniği çalışmalarında ele alınan bitkilerin morfolojik karakterlerinin belirlenmesi çalışmaları ile tohum kalite kriterlerinin tespitinde kullanılan alt yapı ve aletler mevcuttur.


Tıbbi ve Aromatik Biktkiler Laboratuvarı
Bölümde yürütülen yetiştirme tekniği ve ıslah çalışmaları ile elde edilen ürünlere ait temel analizler yapılmaktadır. Laboratuvarda drog hazırlama ve uçucu yağ analizleri yapılabilmektedir. Uçucu yağların çıkarılmasına yönelik olarak 25 kg’lık bir uçucu yağ pilot ünitesi bulunmaktadır. Bu ünite ticari amaçla uçucu yağ üretimi yapan firmaların kullanımı için de uygun olup, özel sektörle işbirliği yapılarak ya da ücret karşılığı uçucu yağ üretimi de yapılabilmektedir.

Mantarcılık Laboratuvarı
Bölümde yürütülen araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere, “materyal hazırlama ve sterilizasyon odası", “misel inokülasyon ve inkübasyon laboratuvarı” ile “misel ve saf kültür ortamlarının hazırlama laboratuvarı” bulunmaktadır. 

''