Staj Eğitimleri

Ziraat Fakültelerinin değişik bölümleri ile Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden gelen öğrencilerin yaz dönemi stajları Enstitüde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi (IAESTE) kapsamında gönderilen yabancı uyruklu öğrencilere de Enstitüde staj eğitimleri verilmektedir.

Önemli Bilgiler

 • Stajlar Haziran-Eylül sürecinde yapılabilecektir
 • Lütfen başvuru dilekçenizde staj yapmak istediğiniz tarihi belirtiniz
 • Belirtilen staj tarihlerine göre kabuller yapılacağından daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayabilecektir
 • Öğrencilerin staj başvurusuna ait sonuçlar (olumlu ya da olumsuz) resmi yazı ile okuluna gönderilecektir
 • Lütfen başvurunuzun sonucunu okulunuzdan takip ediniz
 • Öğrencinin Sigortası Dekanlık veya Okul Müdürlüğü tarafından yapılmak zorundadır
 • Öğrencinin stajının daha verimli olması adına, Staj Amiri öğrenciyi, okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere Enstitünün her bölümünde görevlendirebilir
 • Bu yıl misafirhane talepleri karşılanmayacaktir

Stajı Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

 1. Stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından yapılan "SGK sigortalı işe giriş bildirgesi" formu
 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı " İşyeri Staj Sözleşmesi" ( Üniversite tarafından onaylı olmak zorundadır)
 3. Okul tarafından verilen "Staj Değerlendirme Formu"
 4. Öğrencinin Öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
 5. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı
 6. 1 Adet vesikalık fotoğraf

Not: 1,2 ve 3 nolu Belgelerin eksik olması durumunda stajın başlatılması mümkün olmayacaktır.

Örnek Dokümanlar

 1. Staj Başvuru Formu

 2. İsyeri Staj ​Sözleşmesi​​ 

Staj Uygulama Takvimi​

Takvim Dönemi

Faaliyet Konusu

02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)

Staj başvurularının alınması.

02.05.2018 - 11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.


*Şubat ayında staj yapacak öğrenciler için başvuruların alınması, değerlendirmesi ve sözleşme imzalanması Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.

''