Bağcılık

          Bağcılık bölümünde, sofralık üzüm, kivi ve feijoa konularında yeni çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniklerinin belirlenmesine yönelik araştırma projelerinin yürütülmesi yanında, biyoteknoloji laboratuvarı ile çeşitli tanı ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de Kivi meyvesine ait araştırma ve adaptasyon çalışmaları ilk kez Enstitümüz tarafından yapılmış ve Doğu Karadeniz ile Yalova bölgesinin kivi yetiştiriciliği açısından uygun bölgeler olduğu tespit edilmiştir.

     Kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sonucunda çok sayıda yeni üzüm çeşidi geliştirilmiş olup, bu çeşitler Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilebilecek farklı çeşitler ıslah edilmiştir. Üzüm ihracatında önemli bir çeşit olan Yalova İncisi, iç piyasada kaliteli bir sofralık çeşit olan Ata Sarısı üreticiler tarafından çok talep gören çeşitlerimizdendir.

           Kivinin Akdeniz ülkelerinde yetiştirilmeye başlaması 1970'li yıllarda olmuştur. Öncelikle İtalya ve Fransa'da başlayan üretim giderek yaygınlaşmıştır. Bu ülkelerde uygun ekolojiyi bulan bu yeni meyve türünün tüketici tarafından da benimsenmesi ile üretim alanları giderek artış göstermiştir. Akdeniz ülkelerinde yaşanan bu gelişme Bakanlık yetkililerinin de dikkatini çekmiş 1987 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde konu üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu meyve türünün adapte olabileceği ekolojileri saptamak amacıyla farklı bölgelerde adaptasyon çalışmalarına 1988 yılında Enstitümüz konu uzmanları tarafından başlanmış ve Karadeniz kıyı bölgesi ile Yalova iklimi Türkiye'de kivi yetiştiriciliği için uygun alanlar olarak belirlenmiştir. Dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında Bölümde sarı kivi çeşit geliştirme çalışmaları da yapılmaktadır.​

''