30.4.2018 / Gösterim Sayısı : 400

2018 Yılı Staj Başvuruları Sonuçlanmıştır.

Enstitümüzde 2018 yılında staj yapmak için başvuruda bulunan Stajyer adaylarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda, Staj Yürütme Komisyonu 32 üniversite öğrencisinin Enstitümüzde staj yapmasına karar vermiştir. Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin isimlerine linkteki dosyadan ulaşılabilir. Yaz dönemi stajları 02 Temmuz 2018'de başlayacaktır.

 

Stajı Kabul Edilen Öğrenci Listesi İçin tıklayınız

 

Staj başvurusu kabul edilen stajyerlerin aşağıda listelenen belgelerle birlikte, aşağıdaki linkte yer alan sözleşmeyi doldurup imzalaması ve hazırladıkları dosyayı elden, posta veya kargo yolu ile 8 Haziran 2018 tarihine kadar Enstitümüze göndermesi gerekmektedir.

Sözleşme İçin Tıklayınız

Stajyer dosyasında bulunması gereken belgeler

 

  1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan Enstitümüze hitaben yazılmış olan staj tarihi,süresini, "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumca ödeneceğini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
  2. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
  3. Sözleşme formu
  4. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun staj değerlendirme formu,
  5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Yeni tarihli öğrenci belgesi
  8. Staj Defteri ( Staj defteri, staj başlangıcında öğrenci tarafından getirilecektir)

Stajyerin dosyasında yukarıda istenilen belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

''