Zirai Mücadele Makinaları

Kültür bitkilerindeki zararlı, hastalık ve yabancı ot türlerine karşı yapılacak olan tüm ilaçlamalarda hem bitki hem bitki koruma ürünü için uygun ekipmanın ve uygulama tekniğinin seçilmesi ve kullanılması, performans ve etkinlik değerlerinin belirlenmesi, yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi-adaptasyonu konularında araştırmalar yürütmektedir.
Çalışma konuları;
·        Pestisit kullanımının azaltılmasına yönelik ilaç uygulama teknikleri ve teknolojilerinin kullanılması,
·        Sürüklenme ve özellikle su kaynaklarındaki kirliliğin azaltılmasına yönelik ilaç uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması,
·        Yerli teknoloji ile yüksek etkinliğe sahip ilaçlama makinelerinin ülkemize kazandırılması için özel sektör işbirliği ile prototip ve parametre çalışmalarının yapılması,
·        İyi Tarım Uygulamalarının (GAP) yaygınlaştırılması,
·        Arazi koşullarında, temassız ve çevreye zararsız ölçüm teknikleri ile kanopiye uyumlu uygulama teknikleri kullanılarak ilaçlama karakteristiklerinin tespiti ve ilaçlama etkinliğinin artırılması,
·        Bitki koruma makinaları ve deney ilkeleri ile ilgili ulusal standartların hazırlanmasında görüş oluşturulmasıdır.


''