Eğitim ve Yayım

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen araştırmacı ve yayımcı eğitimi, bilimsel toplantıların organizasyonu ve araştırma sonuçlarının uygulayıcılara ulaştırılması ile enstitü bünyesinde hazırlanan yazılı görsel materyalin hazırlanması ve kütüphane hizmetlerinin sağlanması bölümün görevidir. Ayrıca;
·        Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Bülteni isimli derginin basımı ve dağıtımını yapmak,
·        Enstitü tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli tanıtım araçlarını hazırlamak,
·        Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen staj işlerini koordine etmek,
·        Enstitümüz koordinasyonunda verilen elma entegre mücadele, buğday entegre mücadele, patates entegre mücadele ve sebze entegre mücadele eğitimleri koordine etmektir.
''