Program ve Proje Değerlendirme

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen EUPHRESCO, TWINNING, CORE-ORGANIC, ARIM-NET ve COST gibi Avrupa Birliği destekli projelerin yanı sıra, FAO,  IAEA, DÜNYA BANKASI, TÜBİTAK, BOREN, BAP, KALKINMA BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI ve TAGEM destekli çok sayıda proje bulunmaktadır. Bu projelerin Tarımsal Araştırma Mastır Planı hedefleri doğrultusunda planlamasını ve hazırlanmasını takip etmek, program ve hedeflerini izleyerek istatistiki değerlendirmelerini yapmak bölümün görevidir.
·        Enstitü Araştırma Komitesi (EAK), Program Değerlendirme Toplantıları ve Araştırma Tavsiye Komitesi (ATK) tarafından değerlendirilen projelerin kararlara uygun olarak düzenlenmesini denetleyen Redaksiyon Kurulu’na başkanlık yapmak,
·        Avrupa Birliği Destekli Araştırma Programlarının Enstitü Koordinatörlüğünü yürütmek,
·        Enstitüde çalışılması planlanan araştırma konularına ait bir veri tabanı oluşturmak,
·        ​Enstitüde yürütülen projelerin tamamının yer aldığı dijital bir arşiv oluşturmak,
·        Bitki Sağlığı alanında ekonomik analiz çalışmaları yaparak, geleceğe yönelik bir tarım politikası oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Fotoğraf 1. Program ve Proje Değerlendirme Bölümü

Fotoğraf 2. Redaksiyon Kurulu Toplantısı

Fotoğraf 3. 2014 Yılı Program Değerlendirme Toplantısı
''