Laboratuvar Bölümü

Enstitümüz bünyesinde toplam 6 adet farklı konu odaklı laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvar Bölüm Başkanlığı altında toplanan bu laboratuvarlar;

 • Kimyasal Gübre Analiz Laboratuvarı
 • Toprak Kalite ve Verimlilik Analizleri Laboratuvarı
 • Sulama, Toprak Fiziği ve Tuzluluk Laboratuvarı
 • Sulama Suyu Kalite Analizleri Laboratuvarı
 • Bitki ve Organik Gübre Analizleri Laboratuvarı
 • Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuvarı


LABORATUVARLARDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER​

 • Toprak, gübre, su ve bitki analizlerinin ve gerekli tavsiyelerin uluslararası standartlarda kalite güvencesi içinde yapılması,
 • Ülke çapında laboratuvar eğitimlerinin verilmesi
 • Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kamu ve tüzel kişilere ait laboratuvarların teknik olarak yetkilendirilmesi ve denetlenmesi (2013/1 genelgesi doğrultusunda),Toprak analizlerinin kalite kontrol ve standardizasyon çalışmalarının yapılması,
 • ​İl Müdürlüklerince "Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik" ve "Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak  Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik"  kapsamında  gerçekleştirilen piyasa denetimlerinde analiz kuruluşu olarak görev yapılması.​


LABORATUVAR ALT YAPIMIZ​

2000 m2 kapalı alana sahip laboratuvarlarda;

 • Kesintisiz Güç Ünitesi,
 • Merkezi Saf Su Sistemi ve Ultra Saf Su Sistemleri,
 • Merkezi Basınç Sistemi,
 • Merkezi Vakum Sistemi,
 • Merkezi Gaz Sistemi,
 • ICP-OES Optik Emisyon Spektrofotometresi,
 • Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS 800),
 • Elementel Analiz Cihazı (C, N, H, S),
 • Toplam Organik Karbon Analiz Cihazı,
 • XRD Cihazı,
 • HPLC Cihazı (Şelat Analizleri),
 • İyon Kromotografisi Cihazı (EDTA,HEDTA,DTPA Analizleri),
 • İyon Kromotografisi Cihazı (toprak ekstraktında anyon katyon analizleri),
 • Spektrofotometreler,
 • Flame Fotometreler,
 • pH ve EC-metreler,
 • Analitik ve Kaba teraziler,
 • Etüvler, Kül Fırınları, Kurutma Dolapları,
 • Farklı Türde Toprak ve Bitki Öğütme Değirmenleri bulunmaktadır.

LABORATUVAR KAPASİTEMİZ

 • Yılda 15 000 numunede 200 000 analiz kapasitesi,
 • Toprak verimliliği parametrelerine yönelik 1 ay içinde 1000 adet toprak numunesinde 10 000 analiz kapasitesi,
 • Toprak tuzluluğuna yönelik 1 ay içinde en az 200 adet toprak numunesinde 3 000 analiz kapasitesi,
 • Toprak fiziksel özelliklerine yönelik 1 ay içinde 100 adet toprak numunesinde 500 analiz kapasitesi,
 • Katı ve sıvı gübrede 1 ay 100 adet örnekte ortalama 500 analiz kapasitesi,
 • Organik materyalde 1 ay içinde 150 adet örnekte 1500 analiz kapasitesi,
 • Su kalitesi kapsamında 1 ay içinde 500 adet örnekte 5000 analiz kapasitesi.


''